Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

SB지식인

[정보] [시티 약국] 몸무게 재러 오세요!

pricelineanzacsquare
2019.11.21 16:45 321 0

본문

안녕하세요 시티에 위치한 약국 Priceline Pharmacy Anzac Square 입니다 :)

 

약국에 오셔서 , 몸무게, 혈압, BMI, 체지방률(%) 재고 가세요필요하신 수치만 선택가능합니다!

 

약국 직원 도움 없이 직접 터치 스크린 이용해서 간편하게 사용할수 있는 기계라 상담받지 않으셔도 돼요 ( 2-5 소요)

 

물론 도움이나 상담이 필요하시면 친절하게 도와드립니다!

 

이메일 기입하시고 사용하시면 트래킹도 가능해서 편하게 건강관리 하실수있어요 (이메일 필수x)

 

Booking 필요없이 - 7am-7pm, 토요일 10am-5pm 아무때나 오세요 :)

 

친절한 한국인 약사님이 , , , 토요일에 근무하시니 도움이 필요하시면 언제든지 오세요!

 

Priceline Pharmacy Anzac Square

주소: 202 Adelaide St, Brisbane City 4000 (Central Station QueensPlaza 스타벅스 건너편에 위치)

전화번호: 3221 1541

영업시간: 평일 7am-7pm, 10am-5pm

한국인 약사 근무 시간: - 9am-7pm, 7am-7pm, 10am-5pm1547b53ac89713c534fc2755b8e27a36_1574322270_6811.JPG 댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2019.11.11 211
Sun Admin 2019.08.09 797
Sun Admin 2019.05.21 674
Sun Admin 2018.01.19 470
Sun Admin 2019.08.20 553
Sun Admin 2018.01.08 727
Sun Admin 2019.05.21 763
Sun Admin 2019.05.15 654
Sun Admin 2018.01.08 631
Sun Admin 2018.01.19 666
pricelineanzacsquare 2019.11.21 322
Yoonu0208 2019.11.11 317
향미 2019.11.09 291
하진수 2019.10.28 357
인천짐승이 2019.10.27 443
dlrldksk 2019.10.26 362
필통필통 2019.10.11 922
gooodday 2019.10.08 466
rlftkdals98 2019.10.06 504
jiwnnn 2019.10.04 747
christia 2019.10.02 478
Jaehyun 2019.09.17 488
웅이압 2019.09.15 889
JADEN 2019.08.09 1,009
대호 2019.07.20 1,138
미현 2019.07.17 1,052
qe 2019.07.15 1,025
스마일무빙 2019.07.14 915
하면된다 2019.07.14 1,769
StarPacks 2019.07.11 916
HAN GYU 2019.07.04 1,497
Conor 2019.07.02 902
Foy 2019.07.01 712
나르샤 2019.06.30 777
JINHO 2019.06.29 1,997
ryujuwan 2019.06.22 1,040
suyoung8323 2019.06.21 2,149
권용환 2019.06.20 908
SIIN 2019.06.17 846
Jeonggyu 2019.06.07 1,314
suyoung8323 2019.06.06 3,770
janet7 2019.06.04 808
mj 2019.05.28 1,764
Sun Admin 2019.05.15 2,156
Sun Admin 2019.05.15 671
Sun Admin 2019.05.15 1,017