Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

종교소식

시드니 신학대학 10주년 감사 찬양집회(With 강찬 찬양사역자)

Johncho
2019.11.28 13:26 135 0

본문

 시드니신학대학 10주년을 맞이하여 찬양사역자 강찬목사를 초청하여

 쿠퍼루교회에서 찬양집회를 합니다.

 이 자리에 브리즈번 교민 여러분을 초청합니다.


시간 : 12월 14일(토요일) 오후 2시30분
장소 : 쿠퍼루교회 93 Temple st Coorparoo.

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2018.01.08 743
sunmi 2019.12.03 83
Johncho 2019.11.28 136
James 2019.11.20 210
James 2019.11.20 200
Dawnmoon 2019.11.13 190
브리즈번 2019.11.11 232
브리즈번 2019.11.07 271
Dawnmoon 2019.11.03 271
김한결 2019.10.31 316
Dawnmoon 2019.10.29 252
Dawnmoon 2019.10.29 317
Dawnmoon 2019.10.29 203
Dawnmoon 2019.10.29 216
Steve 2019.10.28 187
Jongsun 2019.10.23 281
Dawnmoon 2019.10.18 386
Dawnmoon 2019.10.05 279
은영 2019.10.05 240
정말로 2019.10.04 401
브리즈번 2019.10.01 473
Johncho 2019.09.20 413
WEBPD 2019.09.14 403
은영 2019.09.01 485
남정은 2019.08.27 415
AAAK 2019.08.13 736
브리즈번 2019.08.08 678
Dawnmoon 2019.08.05 605
은영 2019.08.05 511
김숙자 2019.07.29 546
김숙자 2019.07.26 545
James 2019.07.20 950
Dawnmoon 2019.07.12 636
브리즈번 2019.07.09 776
브리즈번 2019.07.09 822
김홍구 2019.07.08 592
은영 2019.07.08 694
AAAK 2019.07.07 608
AAAK 2019.07.04 791
Johncho 2019.07.03 720
정말로 2019.07.02 595
Dawnmoon 2019.06.28 677
Steve 2019.06.27 538
김홍구 2019.06.22 603
Debilee 2019.06.20 599
김한결 2019.06.18 730
김홍구 2019.05.30 1,013