Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

종교소식

'강찬'과 함께하는 찬양 예배

James
2019.11.20 11:05 209 0

본문

CCM 가수 강찬과 함께하는 찬양예배에 브리즈번 교민 여러분을 초대합니다.

누구나 함께 오셔서 뜨거운 찬양과 은혜의 시간 나누시길 바랍니다. 감사합니다.

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2018.01.08 743
sunmi 2019.12.03 83
Johncho 2019.11.28 135
James 2019.11.20 210
James 2019.11.20 199
Dawnmoon 2019.11.13 190
브리즈번 2019.11.11 232
브리즈번 2019.11.07 271
Dawnmoon 2019.11.03 271
김한결 2019.10.31 316
Dawnmoon 2019.10.29 252
Dawnmoon 2019.10.29 317
Dawnmoon 2019.10.29 203
Dawnmoon 2019.10.29 216
Steve 2019.10.28 187
Jongsun 2019.10.23 281
Dawnmoon 2019.10.18 386
Dawnmoon 2019.10.05 279
은영 2019.10.05 240
정말로 2019.10.04 401
브리즈번 2019.10.01 473
Johncho 2019.09.20 413
WEBPD 2019.09.14 403
은영 2019.09.01 485
남정은 2019.08.27 415
AAAK 2019.08.13 736
브리즈번 2019.08.08 678
Dawnmoon 2019.08.05 605
은영 2019.08.05 511
김숙자 2019.07.29 546
김숙자 2019.07.26 545
James 2019.07.20 950
Dawnmoon 2019.07.12 636
브리즈번 2019.07.09 776
브리즈번 2019.07.09 822
김홍구 2019.07.08 592
은영 2019.07.08 694
AAAK 2019.07.07 608
AAAK 2019.07.04 791
Johncho 2019.07.03 720
정말로 2019.07.02 595
Dawnmoon 2019.06.28 677
Steve 2019.06.27 538
김홍구 2019.06.22 603
Debilee 2019.06.20 599
김한결 2019.06.18 730
김홍구 2019.05.30 1,013