Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

종교소식

브리즈번 교민을 위한 부부학교 안내

브리즈번
2019.11.11 15:06 218 0

본문

"함께 하는 부부, 한몸 되는 가정" 부부가 함께 하면 가정이 하나된다.


일시: 2019년 11월21일(목) -23일(토) 저녁6-6:30분, 24일(일) 오후2시-4:30분

주제: 부부차이, 부부치유, 부부대화, 부부의 성 (앵콜웨딩)

강사: 김남용 교수 (부부상담, 및 부부대화 전문가) 

문의: 0423-733-599

대상: 지금보다 더 행복한 부부관계를 원하시는 부부
 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2018.01.08 733
sunmi 2019.12.03 62
Johncho 2019.11.28 113
James 2019.11.20 196
James 2019.11.20 183
Dawnmoon 2019.11.13 182
브리즈번 2019.11.11 219
브리즈번 2019.11.07 260
Dawnmoon 2019.11.03 252
김한결 2019.10.31 306
Dawnmoon 2019.10.29 236
Dawnmoon 2019.10.29 307
Dawnmoon 2019.10.29 197
Dawnmoon 2019.10.29 204
Steve 2019.10.28 178
Jongsun 2019.10.23 266
Dawnmoon 2019.10.18 376
Dawnmoon 2019.10.05 273
은영 2019.10.05 232
정말로 2019.10.04 395
브리즈번 2019.10.01 465
Johncho 2019.09.20 402
WEBPD 2019.09.14 387
은영 2019.09.01 469
남정은 2019.08.27 401
AAAK 2019.08.13 722
브리즈번 2019.08.08 661
Dawnmoon 2019.08.05 586
은영 2019.08.05 504
김숙자 2019.07.29 524
김숙자 2019.07.26 537
James 2019.07.20 909
Dawnmoon 2019.07.12 630
브리즈번 2019.07.09 761
브리즈번 2019.07.09 786
김홍구 2019.07.08 579
은영 2019.07.08 669
AAAK 2019.07.07 601
AAAK 2019.07.04 787
Johncho 2019.07.03 707
정말로 2019.07.02 581
Dawnmoon 2019.06.28 672
Steve 2019.06.27 519
김홍구 2019.06.22 591
Debilee 2019.06.20 590
김한결 2019.06.18 715
김홍구 2019.05.30 995