Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

종교소식

안디옥장로교회 주일학교 사역자 청빙

브리즈번
2019.11.07 08:39 69 0

본문

시간: 주일 오전9:30-오후2시
사역: 주일학교(유치부, 유초등부, 학생부)
인원: 2명
서류: 이력서 자기 소개서 jeja2001@gmail.com
문의: 0423-733-599 민목사

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2018.01.08 657
Dawnmoon 2019.11.13 12
브리즈번 2019.11.11 29
브리즈번 2019.11.07 70
Dawnmoon 2019.11.03 94
김한결 2019.10.31 186
Dawnmoon 2019.10.29 123
Dawnmoon 2019.10.29 186
Dawnmoon 2019.10.29 107
Dawnmoon 2019.10.29 110
Steve 2019.10.28 100
Jongsun 2019.10.23 168
Dawnmoon 2019.10.18 300
Dawnmoon 2019.10.05 182
은영 2019.10.05 154
정말로 2019.10.04 295
브리즈번 2019.10.01 353
Johncho 2019.09.20 298
WEBPD 2019.09.14 305
은영 2019.09.01 372
남정은 2019.08.27 331
AAAK 2019.08.13 610
브리즈번 2019.08.08 552
Dawnmoon 2019.08.05 464
은영 2019.08.05 417
김숙자 2019.07.29 428
김숙자 2019.07.26 446
James 2019.07.20 725
Dawnmoon 2019.07.12 520
브리즈번 2019.07.09 658
브리즈번 2019.07.09 641
김홍구 2019.07.08 493
은영 2019.07.08 560
AAAK 2019.07.07 510
AAAK 2019.07.04 700
Johncho 2019.07.03 617
정말로 2019.07.02 495
Dawnmoon 2019.06.28 580
Steve 2019.06.27 446
김홍구 2019.06.22 504
Debilee 2019.06.20 516
김한결 2019.06.18 640
김홍구 2019.05.30 838