Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese
SunBrisbane LOGO 미등록페이지

미등록페이지

1년에 딱 한 번! #투움바꽃축제 이쁜 정원 보러! @•̀ㅁ•́@✧

Hyundai Travel
2019.09.02 15:02 192 0

본문

2019 Toowoomba Carnival of Flowers
.
70년 전통, 호주에서 가장 큰 꽃축제!
어디서도 볼 수 없었던 형식의 플라워 페스티벌.
.
다양한 포토존, 향긋한 꽃내음, 음악이 함께 하는
퀸즈랜드의 대 축제 투움바 꽃축제! 함께 가실 분?
--------------------------------------
■ 2019 투움바 카니발 스페셜 데이투어 / $59
.
■ 9월 21일 토요일 (단 하루)
.
■ 포함사항: 가이드, 시티 왕복 픽업, 점심(김밥), 
투움바 페스티벌 관람(퍼레이드)
.
※투움바 꽃축제 기간은 9/19~9/29 이지만,
현대여행사는 퍼레이드 당일만( 9/21)출발합니다.

*자세히 알아보기: 
https://hyundaitravel.com/tour/TourView?code=1567398646

06028b7b7fef4f3a2ecf8803b2be931d_1567404015_9977.png
06028b7b7fef4f3a2ecf8803b2be931d_1567404029_9268.png
06028b7b7fef4f3a2ecf8803b2be931d_1567404055_0028.png
06028b7b7fef4f3a2ecf8803b2be931d_1567404088_4272.png
06028b7b7fef4f3a2ecf8803b2be931d_1567404111_8487.png
06028b7b7fef4f3a2ecf8803b2be931d_1567404124_3128.png
06028b7b7fef4f3a2ecf8803b2be931d_1567404129_3337.png
06028b7b7fef4f3a2ecf8803b2be931d_1567404143_4054.png
06028b7b7fef4f3a2ecf8803b2be931d_1567404146_5093.png

--------------------------------------
■ 상담 및 카톡
- 대표 전화 : 07-3210-0061
- 네이버 블로그 : https://blog.naver.com/ottbrisbane
- 홈페이지 : http://www.hyundaitravel.com/
- 플러스친구 카톡아이디 : @현대여행사
http://plus.kakao.com/home/m3x4yxjj 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Hyundai Travel 2019.07.09 780
Hyundai Travel 2019.07.29 417
Hyundai Travel 2019.10.14 13
Hyundai Travel 2019.10.14 13
Hyundai Travel 2019.10.14 24
Hyundai Travel 2019.10.11 130
Hyundai Travel 2019.10.11 56
Hyundai Travel 2019.10.11 44
Hyundai Travel 2019.10.10 75
Hyundai Travel 2019.10.10 39
Hyundai Travel 2019.10.10 78
Hyundai Travel 2019.10.09 32
Hyundai Travel 2019.10.09 61
Hyundai Travel 2019.10.09 39
Hyundai Travel 2019.10.08 52
Hyundai Travel 2019.10.08 49
Hyundai Travel 2019.10.08 85
Hyundai Travel 2019.10.04 80
Hyundai Travel 2019.10.04 67
Hyundai Travel 2019.10.04 113
Hyundai Travel 2019.10.03 68
Hyundai Travel 2019.10.03 102
Hyundai Travel 2019.10.03 85
Hyundai Travel 2019.10.02 90
Hyundai Travel 2019.10.02 49
Hyundai Travel 2019.10.02 69
Hyundai Travel 2019.10.02 60
Hyundai Travel 2019.10.01 74
Hyundai Travel 2019.10.01 61
Hyundai Travel 2019.10.01 70
Hyundai Travel 2019.09.30 78
Hyundai Travel 2019.09.30 66
Hyundai Travel 2019.09.27 112
Hyundai Travel 2019.09.27 106
Hyundai Travel 2019.09.26 207
Hyundai Travel 2019.09.26 119
Hyundai Travel 2019.09.26 86
Hyundai Travel 2019.09.25 102
Hyundai Travel 2019.09.25 99
Hyundai Travel 2019.09.25 123
Hyundai Travel 2019.09.25 89
Hyundai Travel 2019.09.24 100
Hyundai Travel 2019.09.24 121
Hyundai Travel 2019.09.24 95
Hyundai Travel 2019.09.23 148
Hyundai Travel 2019.09.23 160
Hyundai Travel 2019.09.20 172
Hyundai Travel 2019.09.20 193
Hyundai Travel 2019.09.20 239
Hyundai Travel 2019.09.20 127
Hyundai Travel 2019.09.19 135
Hyundai Travel 2019.09.19 140
Hyundai Travel 2019.09.19 116
Hyundai Travel 2019.09.19 134
Hyundai Travel 2019.09.18 117
Hyundai Travel 2019.09.18 101
Hyundai Travel 2019.09.17 172
Hyundai Travel 2019.09.17 152
Hyundai Travel 2019.09.17 150
Hyundai Travel 2019.09.17 142
Hyundai Travel 2019.09.16 134
Hyundai Travel 2019.09.16 134
Hyundai Travel 2019.09.16 154
Hyundai Travel 2019.09.13 151
Hyundai Travel 2019.09.13 176
Hyundai Travel 2019.09.13 172
Hyundai Travel 2019.09.13 120
Hyundai Travel 2019.09.12 126
Hyundai Travel 2019.09.12 118
Hyundai Travel 2019.09.12 119
Hyundai Travel 2019.09.11 151
Hyundai Travel 2019.09.11 144
Hyundai Travel 2019.09.11 140
Hyundai Travel 2019.09.11 145
Hyundai Travel 2019.09.10 158
Hyundai Travel 2019.09.10 178
Hyundai Travel 2019.09.10 156
Hyundai Travel 2019.09.09 187
Hyundai Travel 2019.09.09 155
Hyundai Travel 2019.09.09 178