Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese
SunBrisbane LOGO 미등록페이지

미등록페이지

현대여행사! 데이투어 고객님 모집중!

Hyundai Travel
2019.08.19 14:40 157 0

본문

브리즈번을 제대로 즐기고 싶다면,


현대여행사 데이투어와 함께 하세요!


--------------------------------------------------------


상품 1)


■ 무게라 은하수 별빛투어 & 마운틴쿠사 $70


*모객모집: 8/20 (화), 8/21 (수), 8/23 (금)


무게라 은하수 별빛투어하구, 마운틴쿠사 까지 간다구??


가성비 끝판왕! 할인된 특별 가격으로 현대여행사와 함께 해요!

-------------------------------


상품 2)


■ 오렐리&모란스폭포 $95


*모객모집: 8/22 (목)


쥬라기 공원 촬영지, 레밍톤 내셔널파크 오렐리


열대우림의 대자연을 느껴볼 수 있는 기회!


자세히:


https://hyundaitravel.com/tour/TourView?code=1544171621

-------------------------------


상품 3)


■ 바이런베이 & 골드코스트 $85


*모객모집 : 8/22 (목), 8/24 (토)


브리즈번 근교 뚜벅이 여행! 시티 왕복 픽업 포함~!


포카리 스웨트 촬영지로 유명한 화이트 등대에서 인생 사진!


자세히:


https://hyundaitravel.com/tour/TourView?code=1544156920

-------------------------------


상품 4)


■ 바이런베이&열대과일 농장 $100


*모객모집 : 8/25 (일)


이색체험이 가득한 열대과일 농장&바이런베이


즐겨보자! 속이 꽉~찬 데이투어!


자세히:


https://hyundaitravel.com/tour/TourView?code=1544174109

--------------------------------------------------------

1559cb654b70cb5300ddb0ba8adca9c5_1566193166_5077.png
1559cb654b70cb5300ddb0ba8adca9c5_1566193171_0666.png
1559cb654b70cb5300ddb0ba8adca9c5_1566193172_9155.jpg
1559cb654b70cb5300ddb0ba8adca9c5_1566193174_2297.jpg
1559cb654b70cb5300ddb0ba8adca9c5_1566193176_5536.jpg
 


■ 상담 및 카톡

- 대표 전화 : 07-3210-0061

- 홈페이지 : http://www.hyundaitravel.com/

- 네이버 블로그 : https://blog.naver.com/ottbrisbane

- 플러스친구 카톡아이디 : @현대여행사, http://plus.kakao.com/home/m3x4yxjj 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Hyundai Travel 2019.07.09 777
Hyundai Travel 2019.07.29 417
Hyundai Travel 2019.10.14 13
Hyundai Travel 2019.10.14 13
Hyundai Travel 2019.10.14 24
Hyundai Travel 2019.10.11 130
Hyundai Travel 2019.10.11 56
Hyundai Travel 2019.10.11 44
Hyundai Travel 2019.10.10 74
Hyundai Travel 2019.10.10 38
Hyundai Travel 2019.10.10 77
Hyundai Travel 2019.10.09 32
Hyundai Travel 2019.10.09 61
Hyundai Travel 2019.10.09 39
Hyundai Travel 2019.10.08 52
Hyundai Travel 2019.10.08 48
Hyundai Travel 2019.10.08 85
Hyundai Travel 2019.10.04 80
Hyundai Travel 2019.10.04 65
Hyundai Travel 2019.10.04 113
Hyundai Travel 2019.10.03 68
Hyundai Travel 2019.10.03 102
Hyundai Travel 2019.10.03 85
Hyundai Travel 2019.10.02 89
Hyundai Travel 2019.10.02 48
Hyundai Travel 2019.10.02 69
Hyundai Travel 2019.10.02 60
Hyundai Travel 2019.10.01 74
Hyundai Travel 2019.10.01 61
Hyundai Travel 2019.10.01 70
Hyundai Travel 2019.09.30 78
Hyundai Travel 2019.09.30 66
Hyundai Travel 2019.09.27 112
Hyundai Travel 2019.09.27 106
Hyundai Travel 2019.09.26 207
Hyundai Travel 2019.09.26 118
Hyundai Travel 2019.09.26 84
Hyundai Travel 2019.09.25 101
Hyundai Travel 2019.09.25 99
Hyundai Travel 2019.09.25 123
Hyundai Travel 2019.09.25 89
Hyundai Travel 2019.09.24 99
Hyundai Travel 2019.09.24 121
Hyundai Travel 2019.09.24 94
Hyundai Travel 2019.09.23 148
Hyundai Travel 2019.09.23 160
Hyundai Travel 2019.09.20 170
Hyundai Travel 2019.09.20 193
Hyundai Travel 2019.09.20 239
Hyundai Travel 2019.09.20 126
Hyundai Travel 2019.09.19 135
Hyundai Travel 2019.09.19 140
Hyundai Travel 2019.09.19 115
Hyundai Travel 2019.09.19 134
Hyundai Travel 2019.09.18 116
Hyundai Travel 2019.09.18 101
Hyundai Travel 2019.09.17 172
Hyundai Travel 2019.09.17 152
Hyundai Travel 2019.09.17 149
Hyundai Travel 2019.09.17 141
Hyundai Travel 2019.09.16 133
Hyundai Travel 2019.09.16 134
Hyundai Travel 2019.09.16 154
Hyundai Travel 2019.09.13 151
Hyundai Travel 2019.09.13 176
Hyundai Travel 2019.09.13 172
Hyundai Travel 2019.09.13 120
Hyundai Travel 2019.09.12 126
Hyundai Travel 2019.09.12 117
Hyundai Travel 2019.09.12 119
Hyundai Travel 2019.09.11 151
Hyundai Travel 2019.09.11 143
Hyundai Travel 2019.09.11 140
Hyundai Travel 2019.09.11 144
Hyundai Travel 2019.09.10 157
Hyundai Travel 2019.09.10 177
Hyundai Travel 2019.09.10 156
Hyundai Travel 2019.09.09 187
Hyundai Travel 2019.09.09 155
Hyundai Travel 2019.09.09 178