Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese
SunBrisbane LOGO 미등록페이지

미등록페이지

서호주 여행, 퍼스 웨이브락 데이투어가 떴다!!

Hyundai Travel
2019.08.15 14:25 143 0

본문

서호주 여행, 퍼스 웨이브락 데이투어가 떴다!! 

.

퍼스 동쪽지역에 있는 호주 웨이브락은

파도모양의 거대한 화강암 절벽이에요~

.

퍼스에서도 멀리 떨어져있어 차없이 이동하시기 어려운데요.

현대여행사와 함께 편안한 데이투어 다녀오세요 :- )

--------------------------------------

■ 퍼스 웨이브락 데이투어

투어비용 : 성인 $215/ 어린이 $120

투어날짜 : ,,,일 출발

포함사항 : 점심, 시티픽드랍, 공원입장료, 호주가이드

--------------------------------------

c16ecab0d880ed50e2df3455eb04df9d_1565846584_2936.png
c16ecab0d880ed50e2df3455eb04df9d_1565846597_4742.png
c16ecab0d880ed50e2df3455eb04df9d_1565846643_5317.png
c16ecab0d880ed50e2df3455eb04df9d_1565846661_3268.png
c16ecab0d880ed50e2df3455eb04df9d_1565846680_6237.png
c16ecab0d880ed50e2df3455eb04df9d_1565846698_0033.png
 

■ 상담 및 카톡

- 대표 전화 : 07-3210-0061

- 홈페이지 : http://www.hyundaitravel.com/

- 네이버 블로그 : https://blog.naver.com/ottbrisbane

- 플러스친구 카톡아이디 : @현대여행사

http://plus.kakao.com/home/m3x4yxjj


댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Hyundai Travel 2019.07.09 777
Hyundai Travel 2019.07.29 416
Hyundai Travel 2019.10.14 13
Hyundai Travel 2019.10.14 13
Hyundai Travel 2019.10.14 24
Hyundai Travel 2019.10.11 130
Hyundai Travel 2019.10.11 56
Hyundai Travel 2019.10.11 44
Hyundai Travel 2019.10.10 74
Hyundai Travel 2019.10.10 38
Hyundai Travel 2019.10.10 77
Hyundai Travel 2019.10.09 32
Hyundai Travel 2019.10.09 61
Hyundai Travel 2019.10.09 39
Hyundai Travel 2019.10.08 52
Hyundai Travel 2019.10.08 48
Hyundai Travel 2019.10.08 85
Hyundai Travel 2019.10.04 80
Hyundai Travel 2019.10.04 65
Hyundai Travel 2019.10.04 113
Hyundai Travel 2019.10.03 68
Hyundai Travel 2019.10.03 102
Hyundai Travel 2019.10.03 85
Hyundai Travel 2019.10.02 89
Hyundai Travel 2019.10.02 48
Hyundai Travel 2019.10.02 69
Hyundai Travel 2019.10.02 60
Hyundai Travel 2019.10.01 74
Hyundai Travel 2019.10.01 61
Hyundai Travel 2019.10.01 70
Hyundai Travel 2019.09.30 78
Hyundai Travel 2019.09.30 66
Hyundai Travel 2019.09.27 112
Hyundai Travel 2019.09.27 106
Hyundai Travel 2019.09.26 207
Hyundai Travel 2019.09.26 118
Hyundai Travel 2019.09.26 84
Hyundai Travel 2019.09.25 101
Hyundai Travel 2019.09.25 99
Hyundai Travel 2019.09.25 123
Hyundai Travel 2019.09.25 89
Hyundai Travel 2019.09.24 99
Hyundai Travel 2019.09.24 121
Hyundai Travel 2019.09.24 94
Hyundai Travel 2019.09.23 148
Hyundai Travel 2019.09.23 159
Hyundai Travel 2019.09.20 170
Hyundai Travel 2019.09.20 193
Hyundai Travel 2019.09.20 239
Hyundai Travel 2019.09.20 126
Hyundai Travel 2019.09.19 135
Hyundai Travel 2019.09.19 140
Hyundai Travel 2019.09.19 115
Hyundai Travel 2019.09.19 134
Hyundai Travel 2019.09.18 116
Hyundai Travel 2019.09.18 101
Hyundai Travel 2019.09.17 172
Hyundai Travel 2019.09.17 152
Hyundai Travel 2019.09.17 149
Hyundai Travel 2019.09.17 141
Hyundai Travel 2019.09.16 133
Hyundai Travel 2019.09.16 134
Hyundai Travel 2019.09.16 154
Hyundai Travel 2019.09.13 151
Hyundai Travel 2019.09.13 176
Hyundai Travel 2019.09.13 172
Hyundai Travel 2019.09.13 120
Hyundai Travel 2019.09.12 126
Hyundai Travel 2019.09.12 117
Hyundai Travel 2019.09.12 119
Hyundai Travel 2019.09.11 151
Hyundai Travel 2019.09.11 143
Hyundai Travel 2019.09.11 140
Hyundai Travel 2019.09.11 144
Hyundai Travel 2019.09.10 157
Hyundai Travel 2019.09.10 177
Hyundai Travel 2019.09.10 156
Hyundai Travel 2019.09.09 187
Hyundai Travel 2019.09.09 155
Hyundai Travel 2019.09.09 178