Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

벼룩시장

[팝니다] 삼성 냉장고 세탁기 팝니다.

Lily
2019.08.14 11:38 55 0

본문

6.5kg 세탁기 $130
320L 냉장고 $180

둘이서만 사용하던 제품이라
깨끗한편입니다.
관심있으신 분은 문자주세요.


 픽업은 8월 20일 이후에 가능합니다.

0402033762

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2018.01.08 867
Sun Admin 2019.05.21 168
QLDKAN 2019.08.24 1
loaqkisw1 2019.08.24 2
브리즈번노동자 2019.08.23 6
ddangkong 2019.08.23 8
예스커몬 2019.08.23 9
히릿 2019.08.23 12
릐릐 2019.08.22 17
Nam hoon 2019.08.22 11
Kaylee핸디 2019.08.21 17
park 2019.08.17 45
David0189 2019.08.15 72
Jin 2019.08.15 52
Jin 2019.08.14 49
Steve 2019.08.14 48
Steve 2019.08.14 32
Lily 2019.08.14 56
Hyeonjong 2019.08.14 31
Deadlift 2019.08.14 39
Deadlift 2019.08.14 30
Deadlift 2019.08.14 37
Deadlift 2019.08.14 26
Deadlift 2019.08.14 32
ozwrecker 2019.08.13 31
Ryota 2019.08.12 51
iamssmj 2019.08.12 55
haydends 2019.08.11 59
Ella1201 2019.08.10 62
i 2019.08.09 98
킴쥬드 2019.08.07 83
NewMeriton 2019.08.06 90
Mio01 2019.07.24 112
jinnn 2019.07.13 133
Ash6789 2019.06.27 151
moatv 2019.06.23 147
Dongyeong 2019.06.18 150
juj3363 2019.05.30 268
asdf 2019.05.21 190