SunBrisbane LOGO J 라운지

J 라운지

  • SUNUS

[급매] 좋은 매출, 좋은 가격에 골코 스시 숍 급매

sunus
2019.10.22 17:50 974 0

본문

안녕하세요

SUNUS의 James KIM 입니다.

골드코스트에 위치한 쇼핑센터 푸드코트 스시 키오스크 입니다

긴급한 사정으로 인해 매출대비 저렴하게 숍 매매하려고 합니다

임대기간 새로 신청가능하며 현재 랜트는 한 달에 $6,256, 관리비는 $360,

프로모션 비용은 $312 입니다.

새로 스시숍 시작하시려는 분들에게 추천해 드립니다.비즈니스매매에 관한 자세한 문의는 

James KIM으로 연락주시기 바랍니다.  

0401 069 977

카톡: luckyjames

james.sunus@gmail.com 


561454369836d0a81db1b2887e755691_1517811879_9423.jpg

 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
  • SUNUS
제목
sunus 2019.11.19 969
sunus 2019.10.14 726
sunus 2020.05.26 67
sunus 2020.05.26 79
sunus 2020.04.08 1,621
sunus 2020.02.01 944
sunus 2020.01.17 1,562
sunus 2020.01.01 757
sunus 2019.11.22 1,458
sunus 2019.11.19 963
sunus 2019.11.18 882
sunus 2019.11.13 884
sunus 2019.11.08 821
sunus 2019.11.05 817
sunus 2019.11.01 759
sunus 2019.10.28 971
sunus 2019.10.28 911
sunus 2019.10.25 856
sunus 2019.10.22 975
sunus 2019.10.22 894
sunus 2019.10.18 956
sunus 2019.10.18 842
sunus 2019.10.15 948
sunus 2019.10.15 1,007
sunus 2019.10.15 745
sunus 2019.10.15 1,067
sunus 2019.10.15 732
sunus 2019.10.14 923
sunus 2019.10.14 722
sunus 2019.10.14 853
sunus 2019.10.14 897
sunus 2019.10.14 715
sunus 2019.10.14 726
sunus 2019.10.14 678
sunus 2019.10.14 834