Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

과외

[교육] 골드코스트 수학 과외 학생 모집합나다.

jinnn
2019.10.31 22:15 56 0

본문

<골드코스트 수학 과외 학생 모집합니다.> 

유아 산수부터 High School 과정까지 가능합니다. 

경        력: 한국 학원 강사, 호주 수학 튜터 
학        력:  UQ 공대 재학 중 
수업장소 : Griffith University GoldCoast Campus (방문 과외 가능) 
수업시간 : 1시간30분씩 주 2회 진행 (조율 가능) 
수  업  료 : 8회 기준 - 일반 과외 $480 
                                - 방문 과외 $600 
연  락  처 : 0466 128 944

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
jinnn 2019.10.31 57
btnt 2019.10.12 180
DavidC 2019.09.18 266
부리바리 2019.09.16 277
PTE과외 2019.09.06 351
프루퍼스 2019.09.06 432
프루퍼스 2019.09.06 311
Samu 2019.08.26 355
Ashjin 2019.08.25 379
스로드 2019.08.25 314
스로드 2019.08.25 300
SEASKY 2019.08.16 367
소연 2019.08.13 331
하나나123 2019.08.12 421
heran 2019.08.12 331
heran 2019.08.12 377
과제 2019.08.08 385
Jin 2019.07.02 544
Tae Seung 2019.06.28 602