Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

현대여행사

무게라 별빛투어_최초 개발 여행사는 다르다! 이번주 모두 출발 가능♬

Hyundai Travel
2019.07.08 16:07 196 0

본문

많은 분들의 폭발적인 인기에 감사드리고자, 

7월 말까지 특가로 가실 수 있어요 ($95->$60)

지금 자리 얼마 안 남았어요! 서두르세용

-------------------------------------------

현대여행사 무게라호수 은하수 별빛여행

$95 ---> $60 파격할인가 (7 31일까지!!!) 


■ 가격 : $60 (*저녁식사 바베큐 추가시 $10추가)

■ 출발날짜 : 문의 폭주로 인해, 이번주 모든 날짜 출발 가능해요!!!

■ 포함사항시티 왕복 픽드롭

■ 준비물별자리어플돗자리무릎담요벌레 퇴치약

*삼각대는 저희가 무료 대여 해 드려요~!

-------------------------------------------


▶ 현대여행사와 함께 해야하는 이유 3가지???

① 무게라투어 최..개.발 여행사는 달라요~~ 

- 아무도 모르는 시크릿 명소에 잠시 들른답니다-! (찡긋)


② 든든한 소고기 바비큐 파티

- 가이드님이 준비부터 마무리까지 다 해주셔서 정말 편하다는 소문이!


③ 인생샷을 위한 삼각대를 무료 대여 해 드려요 :)

- 디카,스마트폰용 모두 구비

 

* 별사진 찍는 방법은 저희가 미리 공부해뒀어요, 확인 해 보세용♡

https://blog.naver.com/ottbrisbane/221578488653 


e8ffa7a30193cd4ad118d05f5c46e5f4_1562569513_0918.jpg
e8ffa7a30193cd4ad118d05f5c46e5f4_1562569516_9966.jpg
e8ffa7a30193cd4ad118d05f5c46e5f4_1562569520_1491.jpg
e8ffa7a30193cd4ad118d05f5c46e5f4_1562569522_2283.jpg
e8ffa7a30193cd4ad118d05f5c46e5f4_1562569524_1886.jpg
e8ffa7a30193cd4ad118d05f5c46e5f4_1562569526_6803.jpg
e8ffa7a30193cd4ad118d05f5c46e5f4_1562569528_5132.jpg
e8ffa7a30193cd4ad118d05f5c46e5f4_1562569530_8432.jpg
e8ffa7a30193cd4ad118d05f5c46e5f4_1562569532_8449.jpg


■ 호주&뉴질랜드 여행 상담 및 카톡!

- 대표 전화 : 07-3210-0061

- 투어상담 문의 : 0422-144-476 or 0410-000-229

- 플러스친구 카톡아이디 : @현대여행사

http://plus.kakao.com/home/m3x4yxjj

- 홈페이지: http://hyundaitravel.com/

- 네이버 블로그 : https://blog.naver.com/ottbrisbane


댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Hyundai Travel 2017.09.04 286
Hyundai Travel 2017.08.22 174
Hyundai Travel 2017.07.17 203
Hyundai Travel 2017.05.29 153
Hyundai Travel 2016.09.26 171
Hyundai Travel 2016.09.26 150
Hyundai Travel 2016.09.26 143
Hyundai Travel 2019.07.19 28
Hyundai Travel 2019.07.19 34
Hyundai Travel 2019.07.19 38
Hyundai Travel 2019.07.18 99
Hyundai Travel 2019.07.17 78
Hyundai Travel 2019.07.17 61
Hyundai Travel 2019.07.16 107
Hyundai Travel 2019.07.12 158
Hyundai Travel 2019.07.11 188
Hyundai Travel 2019.07.09 199
Hyundai Travel 2019.07.08 197
Hyundai Travel 2019.07.08 115
Hyundai Travel 2019.07.05 260
Hyundai Travel 2019.07.04 143
Hyundai Travel 2019.07.04 176
Hyundai Travel 2019.07.03 193
Hyundai Travel 2019.07.03 208
Hyundai Travel 2019.07.02 154
Hyundai Travel 2019.07.01 131
Hyundai Travel 2019.07.01 106
Hyundai Travel 2019.06.28 187
Hyundai Travel 2019.06.27 187
Hyundai Travel 2019.06.27 292
Hyundai Travel 2019.06.26 274
Hyundai Travel 2019.06.25 205
Hyundai Travel 2019.06.25 187
Hyundai Travel 2019.06.24 182
Hyundai Travel 2019.06.24 172
Hyundai Travel 2019.06.21 182
Hyundai Travel 2019.06.21 150
Hyundai Travel 2019.06.21 118
Hyundai Travel 2019.06.18 295
Hyundai Travel 2019.06.18 273
Hyundai Travel 2019.06.17 168
Hyundai Travel 2019.06.14 401
Hyundai Travel 2019.06.12 302
Hyundai Travel 2019.06.11 296
Hyundai Travel 2019.06.10 238
Hyundai Travel 2019.06.07 298
Hyundai Travel 2019.06.07 264
Hyundai Travel 2019.06.06 302
Hyundai Travel 2019.06.06 216
Hyundai Travel 2019.06.05 313
Hyundai Travel 2019.06.05 252
Hyundai Travel 2019.06.04 187
Hyundai Travel 2019.06.04 189
Hyundai Travel 2019.06.03 168
Hyundai Travel 2019.06.03 199
Hyundai Travel 2019.05.31 261
Hyundai Travel 2019.05.31 189
Hyundai Travel 2019.05.31 180
Hyundai Travel 2019.05.31 149
Hyundai Travel 2019.05.30 208
Hyundai Travel 2019.05.30 198
Hyundai Travel 2019.05.29 189
Hyundai Travel 2019.05.29 167
Hyundai Travel 2019.05.28 243
Hyundai Travel 2019.05.28 133
Hyundai Travel 2019.05.28 162
Hyundai Travel 2019.05.27 360
Hyundai Travel 2019.05.27 181
Hyundai Travel 2019.05.27 179
Hyundai Travel 2019.05.25 287
Hyundai Travel 2019.05.25 162
Hyundai Travel 2019.05.25 157
Hyundai Travel 2019.05.24 171
Hyundai Travel 2019.05.24 175
Hyundai Travel 2019.05.24 150
Hyundai Travel 2019.05.23 158
Hyundai Travel 2019.05.23 174
Hyundai Travel 2019.05.23 130
Hyundai Travel 2019.05.18 166
Hyundai Travel 2019.05.18 157
Hyundai Travel 2019.05.18 214
Hyundai Travel 2019.05.18 136
Hyundai Travel 2019.05.18 147
Hyundai Travel 2019.05.18 140
Hyundai Travel 2019.05.18 126
Hyundai Travel 2019.05.18 124
Hyundai Travel 2019.05.18 117
Hyundai Travel 2019.05.18 114
Hyundai Travel 2019.05.18 121
Hyundai Travel 2019.05.18 119
Hyundai Travel 2019.05.18 131
Hyundai Travel 2019.05.18 126
Hyundai Travel 2019.05.18 112
Hyundai Travel 2019.05.18 104
Hyundai Travel 2019.05.18 115
Hyundai Travel 2019.05.18 109
Hyundai Travel 2019.05.18 112
Hyundai Travel 2019.05.18 117
Hyundai Travel 2019.05.18 103
Hyundai Travel 2019.05.18 111