Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

현대여행사

무게라 호수 별빛투어! $60 인생샷 도와드려요!!!!!

Hyundai Travel
2019.07.05 17:11 259 0

본문

무게라 호수 별빛투어! $60 인생샷 도와드려요

인생샷을 위한 삼각대 무료 대여 해 드려요 :)

---------------------------------------------------------

현대여행사 무게라호수 은하수 별빛여행

$95 ---> $60 파격할인가 (7월 31일까지!!!)

----------------------------------------------------------

.

무게라호수 별빛투어의 폭발적인 인기에 감사드리고자

현대여행사에서 7월말까지 특가로 보내드립니다 :)

.

①쏟아지는 별을 보기 전에 든든한 소고기 바베큐 파티!

②인생샷을 위해 삼각대를 무료대여 해 드리구요,

③별사진 찍는 방법도 정리 해 두었으니 참고 해 보세용♡

https://blog.naver.com/ottbrisbane/221578488653

.

■ 가격 : $60 (*저녁식사 바베큐 추가시 $10추가)

■ 포함사항: 시티 왕복 픽드롭

■ 준비물: 별자리어플, 돗자리, 무릎담요, 벌레 퇴치약

*삼각대는 저희가 무료 대여 해 드려요~!

.

.

ca475eda1572678fc32d61d9eb9b3b99_1562314250_4426.jpg
ca475eda1572678fc32d61d9eb9b3b99_1562314252_1357.jpg
ca475eda1572678fc32d61d9eb9b3b99_1562314255_7053.jpg
ca475eda1572678fc32d61d9eb9b3b99_1562314257_948.jpg
ca475eda1572678fc32d61d9eb9b3b99_1562314259_6389.jpg
ca475eda1572678fc32d61d9eb9b3b99_1562314261_3548.jpg
ca475eda1572678fc32d61d9eb9b3b99_1562314263_5434.jpg
ca475eda1572678fc32d61d9eb9b3b99_1562314268_3022.jpg
ca475eda1572678fc32d61d9eb9b3b99_1562314270_0467.jpg

■ 호주&뉴질랜드 여행 상담 및 카톡!

- 대표 전화 : 07-3210-0061

- 투어상담 문의 : 0422-144-476 or 0410-000-229

- 플러스친구 카톡아이디 : @현대여행사

http://plus.kakao.com/home/m3x4yxjj

- 홈페이지: http://hyundaitravel.com/

- 네이버 블로그 : https://blog.naver.com/ottbrisbane

.

#무게라#무게라호수#브리즈번무게라호수#브리즈번#브리즈번여행#브리즈번근교#데이투어#호주여행#호주여행지#브리즈번여행지추천#호주현지여행사#현대여행사

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Hyundai Travel 2017.09.04 285
Hyundai Travel 2017.08.22 174
Hyundai Travel 2017.07.17 203
Hyundai Travel 2017.05.29 153
Hyundai Travel 2016.09.26 171
Hyundai Travel 2016.09.26 150
Hyundai Travel 2016.09.26 143
Hyundai Travel 2019.07.19 28
Hyundai Travel 2019.07.19 33
Hyundai Travel 2019.07.19 38
Hyundai Travel 2019.07.18 99
Hyundai Travel 2019.07.17 78
Hyundai Travel 2019.07.17 61
Hyundai Travel 2019.07.16 107
Hyundai Travel 2019.07.12 158
Hyundai Travel 2019.07.11 188
Hyundai Travel 2019.07.09 199
Hyundai Travel 2019.07.08 196
Hyundai Travel 2019.07.08 115
Hyundai Travel 2019.07.05 260
Hyundai Travel 2019.07.04 143
Hyundai Travel 2019.07.04 176
Hyundai Travel 2019.07.03 193
Hyundai Travel 2019.07.03 208
Hyundai Travel 2019.07.02 154
Hyundai Travel 2019.07.01 131
Hyundai Travel 2019.07.01 106
Hyundai Travel 2019.06.28 187
Hyundai Travel 2019.06.27 187
Hyundai Travel 2019.06.27 292
Hyundai Travel 2019.06.26 274
Hyundai Travel 2019.06.25 205
Hyundai Travel 2019.06.25 187
Hyundai Travel 2019.06.24 182
Hyundai Travel 2019.06.24 172
Hyundai Travel 2019.06.21 182
Hyundai Travel 2019.06.21 150
Hyundai Travel 2019.06.21 118
Hyundai Travel 2019.06.18 295
Hyundai Travel 2019.06.18 273
Hyundai Travel 2019.06.17 168
Hyundai Travel 2019.06.14 401
Hyundai Travel 2019.06.12 302
Hyundai Travel 2019.06.11 296
Hyundai Travel 2019.06.10 238
Hyundai Travel 2019.06.07 298
Hyundai Travel 2019.06.07 264
Hyundai Travel 2019.06.06 302
Hyundai Travel 2019.06.06 216
Hyundai Travel 2019.06.05 313
Hyundai Travel 2019.06.05 252
Hyundai Travel 2019.06.04 187
Hyundai Travel 2019.06.04 189
Hyundai Travel 2019.06.03 168
Hyundai Travel 2019.06.03 199
Hyundai Travel 2019.05.31 261
Hyundai Travel 2019.05.31 189
Hyundai Travel 2019.05.31 180
Hyundai Travel 2019.05.31 149
Hyundai Travel 2019.05.30 208
Hyundai Travel 2019.05.30 198
Hyundai Travel 2019.05.29 189
Hyundai Travel 2019.05.29 167
Hyundai Travel 2019.05.28 243
Hyundai Travel 2019.05.28 133
Hyundai Travel 2019.05.28 162
Hyundai Travel 2019.05.27 360
Hyundai Travel 2019.05.27 181
Hyundai Travel 2019.05.27 179
Hyundai Travel 2019.05.25 287
Hyundai Travel 2019.05.25 162
Hyundai Travel 2019.05.25 157
Hyundai Travel 2019.05.24 171
Hyundai Travel 2019.05.24 175
Hyundai Travel 2019.05.24 150
Hyundai Travel 2019.05.23 158
Hyundai Travel 2019.05.23 174
Hyundai Travel 2019.05.23 130
Hyundai Travel 2019.05.18 166
Hyundai Travel 2019.05.18 157
Hyundai Travel 2019.05.18 214
Hyundai Travel 2019.05.18 136
Hyundai Travel 2019.05.18 147
Hyundai Travel 2019.05.18 140
Hyundai Travel 2019.05.18 126
Hyundai Travel 2019.05.18 124
Hyundai Travel 2019.05.18 117
Hyundai Travel 2019.05.18 114
Hyundai Travel 2019.05.18 121
Hyundai Travel 2019.05.18 119
Hyundai Travel 2019.05.18 131
Hyundai Travel 2019.05.18 126
Hyundai Travel 2019.05.18 112
Hyundai Travel 2019.05.18 104
Hyundai Travel 2019.05.18 115
Hyundai Travel 2019.05.18 109
Hyundai Travel 2019.05.18 112
Hyundai Travel 2019.05.18 117
Hyundai Travel 2019.05.18 103
Hyundai Travel 2019.05.18 111