Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

현대여행사

스노클링+스쿠버다이빙+반나절레프팅 모두 포함! 액티비티천국 케언즈!!! $349 !!

Hyundai Travel
2019.06.07 17:12 223 0

본문

[HOT SALE 케언즈 엑티비티 2박3일!]

자연산 다큐멘터리가 라이브로 펼쳐지는 여행! 액티비티 천국 케언즈로 초대합니다!

스노클링 + 스쿠버다이빙 + 반나절레프팅 모두 포함!

-

현대여행사가 드리는 핫세일!!

■$349

-

카카오톡 현대여행사 추천하고 여행상담 받아보세요~~!

-

포함사항

스쿠버다이빙

스노클링

백팩 2박3일

왕복페리비용

반나절 레프팅

-

불포함사항

항공료

식사

숙박

현장 LEVY [세금] 스쿠버다이빙 $20 & 레프팅 $30

-

-

■ 호주&뉴질랜드 여행 상담 및 카톡!

- 대표 전화 : 07 3210 0061

- 투어상담 문의 : 0422 144 476 or 0410 000 229

- 플러스친구 카톡아이디 : 현대여행사

http://plus.kakao.com/home/m3x4yxjj

- 홈페이지: http://hyundaitravel.com/

- 네이버 블로그 : https://blog.naver.com/ottbrisbane
-

-

#케언즈#케언즈엑티비티#케언즈여행#케언즈맛집#케언즈사진

#호주여행#신혼여행#뉴질랜드여행#브리즈번여행#골드코스트#멜버른여행#울룰루여행#호주여행꿀팁#호주관광비자#호주비행기티켓#호주여행지추천#호주근교여행#호주갈만한곳#호주맛집#호주쇼핑#호주언니#호주골프여행#현대여행사b1648cbaf83b4d05733fe57c57113cf5_1559894997_0679.jpg
b1648cbaf83b4d05733fe57c57113cf5_1559894998_2996.jpg
b1648cbaf83b4d05733fe57c57113cf5_1559894999_8106.jpg
b1648cbaf83b4d05733fe57c57113cf5_1559895001_8597.jpg
b1648cbaf83b4d05733fe57c57113cf5_1559895003_0318.jpg
b1648cbaf83b4d05733fe57c57113cf5_1559895005_9455.jpg
b1648cbaf83b4d05733fe57c57113cf5_1559895007_58.jpg
b1648cbaf83b4d05733fe57c57113cf5_1559895009_8432.jpg
b1648cbaf83b4d05733fe57c57113cf5_1559895011_9979.jpg 


b1648cbaf83b4d05733fe57c57113cf5_1559895057_138.png
 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Hyundai Travel 2017.09.04 152
Hyundai Travel 2017.08.22 101
Hyundai Travel 2017.07.26 105
Hyundai Travel 2017.07.17 112
Hyundai Travel 2017.05.29 96
Hyundai Travel 2016.09.26 97
Hyundai Travel 2016.09.26 89
Hyundai Travel 2016.09.26 95
Hyundai Travel 2019.06.25 25
Hyundai Travel 2019.06.25 17
Hyundai Travel 2019.06.24 59
Hyundai Travel 2019.06.24 38
Hyundai Travel 2019.06.21 83
Hyundai Travel 2019.06.21 65
Hyundai Travel 2019.06.21 47
Hyundai Travel 2019.06.18 184
Hyundai Travel 2019.06.18 152
Hyundai Travel 2019.06.17 87
Hyundai Travel 2019.06.14 330
Hyundai Travel 2019.06.12 212
Hyundai Travel 2019.06.11 211
Hyundai Travel 2019.06.10 151
Hyundai Travel 2019.06.07 224
Hyundai Travel 2019.06.07 192
Hyundai Travel 2019.06.06 211
Hyundai Travel 2019.06.06 156
Hyundai Travel 2019.06.05 238
Hyundai Travel 2019.06.05 199
Hyundai Travel 2019.06.04 139
Hyundai Travel 2019.06.04 131
Hyundai Travel 2019.06.03 102
Hyundai Travel 2019.06.03 125
Hyundai Travel 2019.05.31 212
Hyundai Travel 2019.05.31 122
Hyundai Travel 2019.05.31 134
Hyundai Travel 2019.05.31 94
Hyundai Travel 2019.05.30 147
Hyundai Travel 2019.05.30 140
Hyundai Travel 2019.05.29 124
Hyundai Travel 2019.05.29 110
Hyundai Travel 2019.05.28 194
Hyundai Travel 2019.05.28 81
Hyundai Travel 2019.05.28 111
Hyundai Travel 2019.05.27 233
Hyundai Travel 2019.05.27 123
Hyundai Travel 2019.05.27 128
Hyundai Travel 2019.05.25 213
Hyundai Travel 2019.05.25 111
Hyundai Travel 2019.05.25 105
Hyundai Travel 2019.05.24 127
Hyundai Travel 2019.05.24 119
Hyundai Travel 2019.05.24 112
Hyundai Travel 2019.05.23 108
Hyundai Travel 2019.05.23 125
Hyundai Travel 2019.05.23 87
Hyundai Travel 2019.05.18 110
Hyundai Travel 2019.05.18 106
Hyundai Travel 2019.05.18 147
Hyundai Travel 2019.05.18 95
Hyundai Travel 2019.05.18 88
Hyundai Travel 2019.05.18 83
Hyundai Travel 2019.05.18 80
Hyundai Travel 2019.05.18 69
Hyundai Travel 2019.05.18 71
Hyundai Travel 2019.05.18 65
Hyundai Travel 2019.05.18 78
Hyundai Travel 2019.05.18 71
Hyundai Travel 2019.05.18 79
Hyundai Travel 2019.05.18 74
Hyundai Travel 2019.05.18 65
Hyundai Travel 2019.05.18 55
Hyundai Travel 2019.05.18 72
Hyundai Travel 2019.05.18 72
Hyundai Travel 2019.05.18 58
Hyundai Travel 2019.05.18 73
Hyundai Travel 2019.05.18 60
Hyundai Travel 2019.05.18 66
Hyundai Travel 2019.05.18 61
Hyundai Travel 2019.05.18 68
Hyundai Travel 2019.05.18 84
Hyundai Travel 2019.05.18 77
Hyundai Travel 2019.05.18 60
Hyundai Travel 2019.05.18 70
Hyundai Travel 2019.05.18 59
Hyundai Travel 2019.05.18 69
Hyundai Travel 2019.05.18 71
Hyundai Travel 2019.05.18 63
Hyundai Travel 2019.05.18 68
Hyundai Travel 2019.05.18 57
Hyundai Travel 2019.05.18 63
Hyundai Travel 2019.05.18 56
Hyundai Travel 2019.05.18 67
Hyundai Travel 2019.05.18 61
Hyundai Travel 2019.05.18 56
Hyundai Travel 2019.05.18 63
Hyundai Travel 2019.05.18 60
Hyundai Travel 2019.05.18 66
Hyundai Travel 2019.05.18 72
Hyundai Travel 2019.05.18 52
Hyundai Travel 2019.05.18 62