Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

HT여행사

★선샤인코스트 $59 #식사+간식포함+왕복픽업★

HT travel
2019.07.12 15:36 439 0

본문

가성비 갑으로 소문난 HT여행사의 [ 특별한 데이투어 ] ♡

브리즈번이 심심한 동네라고~~? 누가그래 ㅠ ㅠ

근교 여행지 이렇게 빵빵한데 !!!


#골코가기 지겨운사람

#뚜벅이라 선샤인은 쳐다도 안 본 사람

#데이투어로 가고싶었는데 너무 비싸서 안 간 사람


여기 다~~ 모이세용 !!!!

오직 8월 10일(토)에만 있는

HT여행사 선샤인코스트 데이투어 ♡

선착순 모집중이에요오~ ㅎ ㅎ


#왕복픽업+식사+음료+간식 포함

(여러분은 아무것도  챙겨오지 마세요!!)

(저희가 다 준비해갈거니까요 ♡ )

#물루라바 비치,몬트빌,이문디마켓,메리케언크로스 (전망 굳)

 선샤인코스트 4대장 다 방문할거에요!!!!


자세한 내용은 블로그를 확인해주세요:)

https://blog.naver.com/htedu123/221584015689


골코, 브리즈번이랑은 또 다른 분위기의

선샤인코스트를 만나러 우리 같이가요!!

자세한 예약문의는 아래 연락처로 부탁드려요 :)


07 3003 1771 (-) 

 한국에서 문의 070 7527 1771 
 호주에서 문의 0430 301 771

 카카오톡 문의 httravel http://pf.kakao.com/_KkISj/chat (링크 클릭하시면 바로 채팅방으로 넘어갈 수 있어요!) 


 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
HT travel 2019.07.30 553
HT travel 2019.07.30 479
ht_travel 2017.07.05 460
ht_travel 2016.09.28 472
ht_travel 2016.09.26 420
HT travel 2019.10.14 1
HT travel 2019.10.14 2
HT travel 2019.10.14 4
HT travel 2019.10.14 14
HT travel 2019.10.11 55
HT travel 2019.10.11 48
HT travel 2019.10.09 69
HT travel 2019.10.09 45
HT travel 2019.10.09 61
HT travel 2019.10.09 70
HT travel 2019.10.08 72
HT travel 2019.10.08 62
HT travel 2019.10.04 143
HT travel 2019.10.04 90
HT travel 2019.10.04 203
HT travel 2019.10.02 148
HT travel 2019.10.02 118
HT travel 2019.10.02 98
HT travel 2019.10.01 118
HT travel 2019.10.01 72
HT travel 2019.09.30 98
HT travel 2019.09.30 198
HT travel 2019.09.30 120
HT travel 2019.09.27 221
HT travel 2019.09.27 145
HT travel 2019.09.27 131
HT travel 2019.09.25 255
HT travel 2019.09.25 196
HT travel 2019.09.25 134
HT travel 2019.09.25 141
HT travel 2019.09.24 100
HT travel 2019.09.23 123
HT travel 2019.09.23 190
HT travel 2019.09.23 112
HT travel 2019.09.20 157
HT travel 2019.09.20 176
HT travel 2019.09.20 192
HT travel 2019.09.18 201
HT travel 2019.09.18 133
HT travel 2019.09.17 154
HT travel 2019.09.17 124
HT travel 2019.09.17 149
HT travel 2019.09.17 175
HT travel 2019.09.16 130
HT travel 2019.09.16 117
HT travel 2019.09.13 217
HT travel 2019.09.13 142
HT travel 2019.09.13 129
HT travel 2019.09.12 168
HT travel 2019.09.12 147
HT travel 2019.09.12 180
HT travel 2019.09.10 164
HT travel 2019.09.10 148
HT travel 2019.09.09 191
HT travel 2019.09.09 143
HT travel 2019.09.09 192
HT travel 2019.09.06 213
HT travel 2019.09.06 170
HT travel 2019.09.04 256
HT travel 2019.09.04 174
HT travel 2019.09.04 176
HT travel 2019.09.03 223
HT travel 2019.09.03 182
HT travel 2019.09.03 184
HT travel 2019.09.03 187
HT travel 2019.09.02 202
HT travel 2019.09.02 159
HT travel 2019.09.02 141
HT travel 2019.08.30 215
HT travel 2019.08.30 197
HT travel 2019.08.28 247
HT travel 2019.08.27 313
HT travel 2019.08.27 242
HT travel 2019.08.27 191
HT travel 2019.08.27 209