Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

P&C TAX

  • P&C TAX

호주세금환급 :: 학비 소득공제로 텍스환급 많이 받기

PNCTAX
2019.06.30 12:22 411 0

본문

안녕하세요 피앤씨텍스입니다.


호주에서 세금환급 신청을 하실때 일과 관련하여 교육을 받으셨다면 그 교육비용 또한 소득공제가 가능하다는 사실을 알고계셨나요?


하지만 교육비용에 따른 소득공제를 신청하실때 신청조건이 있으십니다:)


오늘은 세금환급 신청시에 학비/교육비에 관한 소득공제를 신청하실 수 있으신지에 관한 내용을 포스팅 해보았습니다.


자세한 내용은 아래의 블로그 링크를 통해서 확인해주세요!


▶▶▶클릭!! 호주세금환급 :: 학비 소득공제로 텍스환급 많이 받기!◀◀ 


피앤씨택스 무료상담 카톡아이디 pnctax

호주 오피스 07 3142 5244
호주모바일 0434 559 061
한국에서 070 4806 6621
홈페이지 www.pnctax.net
주소 Suite 2F Level 2, 144 Adelaide St Brisbane QLD 4000
블로그 https://blog.naver.com/pnctax
페북 https://www.facebook.com/pnctax/
선브리즈번 http://sunbrisbane.com/libr/libr.php?id=PC_Tax 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
  • P&C TAX
제목
PNCTAX 2019.06.30 522
PNCTAX 2019.07.11 207
PNCTAX 2019.07.04 594
PNCTAX 2019.07.03 395
PNCTAX 2019.06.30 412
PNCTAX 2019.06.30 348
PNCTAX 2019.06.30 147
PNCTAX 2019.06.07 901
PNCTAX 2019.06.07 299
PNCTAX 2019.05.24 400
PNCTAX 2019.05.24 936
PNCTAX 2019.05.24 621
PNCTAX 2019.05.16 272
PNCTAX 2019.05.16 237
PNCTAX 2019.05.16 194
PNCTAX 2019.05.16 131
PNCTAX 2019.05.16 112
PNCTAX 2019.05.16 121
PNCTAX 2019.05.16 90
PNCTAX 2019.05.16 117
PNCTAX 2019.05.16 230
PNCTAX 2019.05.16 98
PNCTAX 2019.05.16 86
PNCTAX 2019.05.16 104
PNCTAX 2019.05.16 95
PNCTAX 2019.05.16 100
PNCTAX 2019.05.16 137
PNCTAX 2019.05.16 90
PNCTAX 2019.05.16 170
PNCTAX 2019.05.16 127
PNCTAX 2019.05.16 162
PNCTAX 2019.05.16 92
PNCTAX 2019.05.16 115
PNCTAX 2019.05.16 78
PNCTAX 2019.05.16 88
PNCTAX 2019.05.16 94
PNCTAX 2019.05.16 90
PNCTAX 2019.05.16 92
PNCTAX 2019.05.16 118
PNCTAX 2019.05.16 93
PNCTAX 2019.05.16 98
PNCTAX 2019.05.16 144
PNCTAX 2019.05.16 100
PNCTAX 2019.05.16 128
PNCTAX 2019.05.16 114
PNCTAX 2019.05.16 80
PNCTAX 2019.05.16 100
PNCTAX 2019.05.16 77
PNCTAX 2019.05.16 98
PNCTAX 2019.05.16 89
PNCTAX 2019.05.16 97