Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

광고문의

♥️ [ A : R T E ] 아르떼래쉬 속눈썹연장 ♥️

Sun Admin
2019.12.02 09:26 65 0

본문

7c823fca33579443e0524068d520dce2_1575246382_3185.jpg
7c823fca33579443e0524068d520dce2_1575246389_5046.jpg
7c823fca33579443e0524068d520dce2_1575246397_3137.jpg

AU BRISBANE(브리즈번 시티)

[A:RTE ] EYELASH

# 아르떼


12크리스마스연말이벤트♥️(시술사진ɪɴsᴛᴀ참조)

ʙᴇʀ ɴʟʏ (12/1~12/31)

 

(ɴᴇsᴇ)

ʟssɪ(ᴇʟ) $60 $39

ʟssɪ(ғʟᴀᴛ) $70 $49

sɪʟ ᴄᴜʀʟ( ,ʟ ) / ᴄᴏʟʀ (ᴅᴀʀ,ʜᴏᴄᴏ) $70 $49

2ɪx ᴠᴏʟ $80 $69

2ғʟʟ ᴠᴏʟ $100 $89

3ғʟʟ ᴠᴏʟ $140 $129

4ᴇɢᴠᴏʟ (문의)✔️121일부터변함없는이벤트

✨친구랑예약$10 할인(한분당$5)

✨지인추천다음시술5% 할인 

✨모든시술래쉬샴푸서비스(유지력향상유분기제거)


 

모근보호시술

안전한시술

다양한컬과굵기길이

눈매에맞는디자인

가볍고편안한시술컬러추가다크브라운초코브라운)

특수컬추가, ʟ)

매달다양한이벤트가있어용(인스타확인메세지)⇝ 예약 / 문의 

MOBILE ⋆  0412 996 490

KAKAO ⋆   BRISBANEARTE

INSTA ⋆    BRISBANE.ARTELASH시술중엔통화가어려울수있으니메세지주시면빠른연락드려요 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2019.07.02 596
Sun Admin 2019.07.02 588
Sun Admin 2019.07.02 569
Sun Admin 2019.07.02 513
Sun Admin 2018.01.08 855
Sun Admin 2019.12.05 49
Sun Admin 2019.12.02 66
Sun Admin 2019.11.28 123
Sun Admin 2019.11.23 119
Sun Admin 2019.11.15 188
Sun Admin 2019.11.14 174
Sun Admin 2019.11.11 161
Sun Admin 2019.11.07 203
Sun Admin 2019.11.02 238
Sun Admin 2019.10.14 314
Sun Admin 2019.10.08 504
Sun Admin 2019.09.29 440
Sun Admin 2019.09.24 522
Sun Admin 2019.09.24 382
Sun Admin 2019.09.24 421
Sun Admin 2019.09.24 416
Sun Admin 2019.09.19 440
Sun Admin 2019.09.12 443
Sun Admin 2019.09.10 476
Sun Admin 2019.09.06 409
Sun Admin 2019.08.28 558
Sun Admin 2019.08.26 403
Sun Admin 2019.08.10 660
Sun Admin 2019.08.09 718
Sun Admin 2019.08.09 685
스마일 2019.08.09 4
Sun Admin 2019.08.09 474
littles 2019.08.06 3
Sun Admin 2019.08.06 536
RimChoi 2019.08.03 4
Sun Admin 2019.07.30 681
소원영 2019.07.27 5
Sun Admin 2019.07.23 686
Sun Admin 2019.07.17 877
Sun Admin 2019.07.15 789
Sun Admin 2019.07.11 523
sun 2019.07.10 5
DerickOH 2019.07.05 8
Sun Admin 2019.07.05 660
e 2019.06.01 5
littles 2019.05.23 6