Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

벼룩시장

[브리즈번] 한국 직송 신선한 수산물 공구 진행합니다~!

노띠
2019.09.02 09:15 295 0

본문

안녕하세요~~

 

호주에서 유일한 여수 직수입 공구 카페를 소개합니다~!

 

항상 호주 울** *에서 장을 보다가 한국 음식이 생각나시지 않으신가요~!?

영양가 풍부한 밥상으로 한끼 뚝딱 차리고 싶으실땐

한국에서 가장 신선하게 조달 받으실수있는 

‘호주 여수상회’를 방문해 주세요~

 

대한민국 대표 청정 바다,  가장 맛좋고 신선한 수산물을 자랑하는 지역

여수에서 직송하는 가장 맛있는 건어물,젓갈수산물 전문 공구 진행합니다~


여러종류의 제철 식자재를 보다 빠르고 도착 즉시 중간 단계없이 

바로 만나보실 수 있는

시중보다 저렴하게 구매 가능한 호주 유일의 여수 수산물 직송 까페!! 

호주의 까다로운 수입통관을 거쳐서 우리가족 모두가 안심 하고 

드실 수 있는 안전한 먹거리 공구 카페 가입해 보세요!

 

현재 초기 개장으로 단4품목만 공구진행 하고있습니다!!

 

한국산 디포리멸치3국물멸치고바멸치지리멸치) 1.5kg 


특가로 진행 중 이에요~

 

네이버 카페명 검색에서'호주 여수상회검색!! 

혹은,   

https://cafe.naver.com/yeosugrocery    <-----링크를 클릭!! 해주세요~!

 

디포리는 한정 수량으로 선착순16각 (1.5kg) 재고 있어요~

서두르셔서 영양 가득한 디포리 육수로 여름철 건강을 지키세요!

 

 

감사합니다~!!


댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2019.05.21 392
Sun Admin 2017.09.25 652
sunbrisbane 2012.05.30 422
RinaT 2019.10.23 5
VAPE7 2019.10.23 5
jinnn 2019.10.22 12
jinnn 2019.10.22 8
guin 2019.10.22 7
용용 2019.10.21 13
VAPE7 2019.10.21 14
율리나2 2019.10.20 25
죠리홍 2019.10.19 44
moatv 2019.10.18 31
VAPE7 2019.10.18 43
cosmetics 2019.10.17 60
으아오 2019.10.17 72
VAPE7 2019.10.16 57
Johmkim 2019.10.15 70
Juan 2019.10.15 44
guin 2019.10.14 43
VAPE7 2019.10.14 44
dfdf 2019.10.14 73
dfdf 2019.10.14 56
dfdf 2019.10.14 32
VAPE7 2019.10.11 58
Sarah 2019.10.10 156
POL말랭 2019.10.10 76
guin 2019.10.10 74
Do 2019.10.10 68
ladyEsther 2019.10.09 130
VAPE7 2019.10.09 62
양모양모 2019.10.08 92
으아오 2019.10.07 117
밤카73 2019.10.06 115
고추잠자리 2019.10.05 88
Charrrrr 2019.10.05 115
데모도오 2019.10.05 92
VAPE7 2019.10.04 93
porori 2019.10.04 123
Helena 2019.10.03 118
ek01407 2019.10.03 113
KIDO 2019.10.02 106
VAPE7 2019.10.02 86
Seoyeong 2019.10.02 149
Raphaella 2019.10.01 104
KimC 2019.10.01 110
Choi97 2019.10.01 80
cheap99 2019.10.01 123
호랭이두마리 2019.09.30 118
VAPE7 2019.09.30 80
해피띵 2019.09.29 133
chhgjt 2019.09.27 191
2019.09.25 163
해피띵 2019.09.25 159
강레오 2019.09.24 140
Chris 2019.09.24 139
Sungsam 2019.09.24 134
naholic 2019.09.24 97
Jenny 2019.09.23 182
VAPE7 2019.09.23 123
jaeseong 2019.09.23 124
jaeseong 2019.09.23 114
jaeseong 2019.09.23 144
kiiimy 2019.09.22 118
Soki 2019.09.22 133
빌빕 2019.09.20 216
VAPE7 2019.09.20 130
상추 2019.09.19 191
세계여행가보즈아 2019.09.18 140
Mina 2019.09.18 118
기본 2019.09.18 148
선웅 2019.09.17 164
rladkth 2019.09.16 150
Gukhwan 2019.09.16 161
Doyu 2019.09.15 157
미니맵 2019.09.15 179
jin77 2019.09.14 168
Kyong Hi 2019.09.13 200
VAPE7 2019.09.13 144
david 2019.09.13 153
세계여행가보즈아 2019.09.12 147
cosmetics 2019.09.12 165
ease50 2019.09.11 207
돼지 2019.09.11 240
VAPE7 2019.09.11 158
Oct19 2019.09.09 210
단기알바 2019.09.08 170
단기알바 2019.09.08 205
단기알바 2019.09.08 206
jin77 2019.09.08 186
데숀 2019.09.07 174
배배배배 2019.09.07 196
jin77 2019.09.07 166
VAPE7 2019.09.06 161
qldbundy 2019.09.05 195
Keunwoo 2019.09.05 219
기본 2019.09.05 181
stella1022 2019.09.05 158
시츄망둥이 2019.09.05 165
Superman1019 2019.09.04 221