P&C TAX

  • P&C TAX

[호주워홀세금] 워홀비자 15% 이상 세금이 떼이고 있어요

PNCTAX
2019.05.16 18:10 891 0

본문

안녕하세요 피앤씨 텍스입니다.

혹시 워홀비자를 가지고 있고 소득도 적은데, 15% 이상세금이 떼이고 있나요?

환급 받으실까 걱정이되시나요?

걱정하지마세요 :) 세금환급 과정을 통해서 추가로 더 떼인 세금의 경우에는 환급을 받으실 수 있습니다. 저희 피앤씨로 문의주세요~

추가적인 내용은 아래 저희 블로그를 참고해주세요.

▶▶▶클릭! 워홀비자 15% 이상 세금이 떼이고 있어요◀◀◀

피앤씨택스 무료상담 카톡아이디 pnctax

호주 오피스 07 3142 5244
호주모바일 0434 559 061
한국에서 070 4806 6621
홈페이지 www.pnctax.net
주소 Suite 2F Level 2, 144 Adelaide St Brisbane QLD 4000
블로그 https://blog.naver.com/pnctax
페북 https://www.facebook.com/pnctax/
선브리즈번 http://sunbrisbane.com/libr/libr.php?id=PC_Tax
 

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
  • P&C TAX
제목
PNCTAX 2020.04.18 613
PNCTAX 2020.04.29 927
PNCTAX 2020.04.19 1,568
PNCTAX 2020.04.09 305
PNCTAX 2020.03.26 2,338
PNCTAX 2020.01.16 3,299
PNCTAX 2019.12.20 777
PNCTAX 2019.10.31 2,789
PNCTAX 2019.10.04 1,187
PNCTAX 2019.07.30 2,456
PNCTAX 2019.07.23 2,930
PNCTAX 2019.07.23 3,110
PNCTAX 2019.07.04 3,326
PNCTAX 2019.07.03 2,431
PNCTAX 2019.06.30 2,148
PNCTAX 2019.06.30 1,933
PNCTAX 2019.06.30 1,407
PNCTAX 2019.06.07 1,818
PNCTAX 2019.05.24 1,471
PNCTAX 2019.05.24 4,205
PNCTAX 2019.05.16 1,559
PNCTAX 2019.05.16 1,902
PNCTAX 2019.05.16 1,094
PNCTAX 2019.05.16 1,294
PNCTAX 2019.05.16 967
PNCTAX 2019.05.16 1,264
PNCTAX 2019.05.16 860
PNCTAX 2019.05.16 1,127
PNCTAX 2019.05.16 1,368
PNCTAX 2019.05.16 983
PNCTAX 2019.05.16 1,108
PNCTAX 2019.05.16 861
PNCTAX 2019.05.16 1,140
PNCTAX 2019.05.16 959
PNCTAX 2019.05.16 1,826
PNCTAX 2019.05.16 906
PNCTAX 2019.05.16 1,525
PNCTAX 2019.05.16 985
PNCTAX 2019.05.16 1,564
PNCTAX 2019.05.16 892
PNCTAX 2019.05.16 856
PNCTAX 2019.05.16 816
PNCTAX 2019.05.16 888
PNCTAX 2019.05.16 873
PNCTAX 2019.05.16 1,069
PNCTAX 2019.05.16 999
PNCTAX 2019.05.16 994
PNCTAX 2019.05.16 1,096
PNCTAX 2019.05.16 1,296
PNCTAX 2019.05.16 1,221
PNCTAX 2019.05.16 1,489
PNCTAX 2019.05.16 1,289
PNCTAX 2019.05.16 927
PNCTAX 2019.05.16 791
PNCTAX 2019.05.16 804
PNCTAX 2019.05.16 654
PNCTAX 2019.05.16 869
PNCTAX 2019.05.16 1,087
PNCTAX 2019.05.16 836
PNCTAX 2019.05.24 3,180
PNCTAX 2019.06.30 1,497
PNCTAX 2019.07.11 2,187