Choose
Language

  • Korean
  • English
  • Chinese
  • Japanese

숙소정보

[2존] 첨사이드 쇼핑센터 옆 유닛 마스터룸 + 카팍 사용하실 커플/여자2분

Leahh
2019.09.17 13:30 93 0

본문

안녕하세요. 첨사이드 쇼핑센터 근처 유닛에 마스터룸 사용하실 커플/ 여자2분 구합니다!

도보 2분 거리에 쇼핑센터와 도서관 있구요, 쇼핑센터 안에 하나로마트(한인마트) 있습니다. 또 쇼핑센터 버스 인터체인지가 있어 어딜 가시든 교통이 편리합니다.
입주는 9월29일(일요일)부터 가능하세요~
집에는 총 4명만 살구요, 깨끗하고 조용해서 지내기 편하실 거에요!

방에는 에어컨, Fan, 화장대, 서랍, 퀸침대/ 싱글침대2개 있구요. 일반 마스터룸과 다르게 베드룸과 화장실과 옷장은 다 따로 문으로 분리가 되어있어 방이 굉장히 큽니다! 와보시면 만족하실거에요 :)

세제제공, 인터넷 제공, 개별 건조대 제공, 카팍 사용 가능
주 인당 $140
2주 디파짓, 2주 노티스, 단기는 받지 않습니다

문자주세요! 0413 613 736

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.
제목
Sun Admin 2019.08.06 347
Sun Admin 2019.05.21 568
Sun Admin 2018.01.08 505
Sun Admin 2019.05.21 683
Sun Admin 2018.01.08 707
Sun Admin 2018.01.08 630
Alice09 2019.10.23 1
yyykkleeee 2019.10.23 5
mother 2019.10.23 4
Kwon 2019.10.23 5
나로 2019.10.23 5
아르르알알 2019.10.23 9
브리즈번1등 2019.10.23 10
DerickOH 2019.10.23 11
DerickOH 2019.10.23 9
티티티 2019.10.23 6
chan hee 2019.10.23 18
Star 2019.10.23 10
gaktv 2019.10.23 32
jaehun 2019.10.23 12
jaehun 2019.10.23 10
jaehun 2019.10.23 9
young 2019.10.23 17
TENANT 2019.10.23 15
jiwoong 2019.10.23 13
tjsepdl 2019.10.23 25
Eugn 2019.10.23 21
poket129 2019.10.23 14
poket129 2019.10.23 6
poket129 2019.10.23 4
poket129 2019.10.23 4
poket129 2019.10.23 4
Lisa 2019.10.23 16
DerickOH 2019.10.23 30
hanandlove 2019.10.23 6
jhan1230 2019.10.23 19
Lisaa 2019.10.23 27
ghdeodlqrn 2019.10.23 18
cooldogz 2019.10.23 20
ouo0126 2019.10.23 13
Wonmi 2019.10.23 15
logan1 2019.10.23 26
강진이 2019.10.23 28
movingcastle 2019.10.23 13
movingcastle 2019.10.23 7
movingcastle 2019.10.23 6
movingcastle 2019.10.23 8
movingcastle 2019.10.23 5
movingcastle 2019.10.23 4
movingcastle 2019.10.23 8
movingcastle 2019.10.23 5
movingcastle 2019.10.23 7
movingcastle 2019.10.23 3
movingcastle 2019.10.23 4
lim 2019.10.23 28
Luna 2019.10.23 18
Lucy 2019.10.23 31
ouo0913 2019.10.23 24
Bigboss 2019.10.23 24
가마솥에누룽지 2019.10.23 18
Bigboss 2019.10.23 13
songnd 2019.10.23 19
kikika 2019.10.23 13
가마솥에누룽지 2019.10.23 6
Bigboss 2019.10.23 18
가마솥에누룽지 2019.10.23 6
Milky 2019.10.23 6
Milky 2019.10.23 6
BEEBEEBIG 2019.10.23 17
jisun 2019.10.23 16
Eunji 2019.10.23 8
Hongje 2019.10.23 13
lys8833 2019.10.23 14
lys8833 2019.10.23 17
브리즈번1등 2019.10.23 15
Edwinnn 2019.10.23 31
suckhee 2019.10.23 17
eunyoung 2019.10.23 11
jiwoong 2019.10.23 14
Assdf 2019.10.23 26
april24nemo 2019.10.23 15
april24nemo 2019.10.23 6
april24nemo 2019.10.23 17
솔보 2019.10.23 21
Kowon 2019.10.23 26
Snlim333 2019.10.23 37
bonbris 2019.10.23 22
Jackey 2019.10.23 13
Jackey 2019.10.23 9
nnn4711 2019.10.23 18
정찰리 2019.10.23 11
Kwon 2019.10.23 21
히히 2019.10.23 47
1god 2019.10.23 13
eunyoung 2019.10.23 10
딸기만 2019.10.23 11
BNE119 2019.10.23 35
Jaehyun 2019.10.23 23
DAHYE 2019.10.23 22
Skqpksksjqq11 2019.10.23 14